Bezpečnost IT

Bezpečnost je podstatnou a důležitou součástí informačních systémů v každé společnosti. V dnešní době, kdy je velmi důležitá ochrana veškerých informací před zcizením nebo ztrátou, je také možné nalézt celou řadu produktů, které poskytují ochranu.

Naše společnost se na otázku bezpečnosti zaměřuje ze širšího hlediska, kdy neposkytujeme pouze jeden určitý produkt, ale snažíme se poskytnout našim klientům nejvhodnější řešení, které odpovídá jeho potřebám a požadavkům. Z tohoto důvodu pracujeme s širším okruhem produktů, ze kterých následně pomůžeme zvolit ten nejvhodnější do prostředí klienta. Volbu vhodného řešení provádíme dle technických vlastností daného produktu, dle požadavků klienta a samozřejmě také dle ceny.

Společně s dodávkou zvolených bezpečnostních řešení zajistíme také implementaci a následnou správu dodaných systémů na základě servisní smlouvy (SLA).

V oblasti bezpečnosti IT se zaměřujeme na tyto typy řešení:

 • Firewall
 • VPN (šifrování komunikace)
 • Antivirus / Antispam / Antispyware
 • Autentizace / Autorizace
 • Šifrování dat
 • Šifrování e-mail komunikace
 • Zálohování dat
 • IDS (detekce průniku)
 • Filtrování WWW přístupů
 • Penetrační testování / Bezpečnostní audity / Analýza rizik / Projekty řízené bezpečnosti
 • Servisní služby (SLA)

Mezi nejvýznamnější výrobce, se kterými naše společnost v oblasti bezpečnosti informačních technologií spolupracuje, patří např.: CheckPoint, Secure Computing, Cisco Systems, Network Associates, Symantec, Microsoft, Fortinet, Trend Micro, Vasco, StoneSoft, ISS, Shelco.